Gmail Schoolsoft

Leasing Kalkylator

kr
kr
mån
%

Kontantinsats normalt 10% av köpeskilling
Löptid normalt 5 år = 60 mån
Restvärde normalt 10%

För blivande elever

Här hittar du som ska välja till gymnasiet den information vi tror är bra att ha. Allt från hur du ansöker till vem du kontaktar för att komma och hälsa på vår skola.

Dagens industriproduktion kräver välutbildade medarbetare på alla nivåer - inte minst med avseende på social kompetens, självtillit och kreativitet för att klara dagens arbetsuppgifter i ett arbetsliv i ständig förändring. Lichron Teknikgymnasium utbildar och utvecklar blivande arbetstagare inom de teknikyrken som industrin efterfrågar. Lichron Teknikgymnasium är ett varumärke som förknippas med kvalitet och är en rekryteringsplats för medarbetare till dagens och framtidens industri.

Vi bedriver en anpassad utbildning med hjälp av senaste tekniken och med modern utrustning  skapar  vi förutsättningar för en säker och attraktiv framtid inom verkstadsindustrin där stor yrkeskunskap är efterfrågad. 

Lichron Teknikgymnasium bedriver en treårig gymnasieutbildning som är uppdelad i två yrkesutgångar: CNC-tekniker och Automationstekniker. Under första läsåret får eleverna prova på ämnen som berör båda yrkesutgångarna. Andra läsåret väljer eleverna den yrkesutgång som de känner kommer att passa dem bäst.

Våra elever skall vara en resurs med spetskompetens inom CNC-teknik och Automationsteknik.

Utbildning som ger JOBB!

 

Välkommen!

Jonas Bergström, rektor