Gmail Schoolsoft

Leasing Kalkylator

kr
kr
mån
%

Kontantinsats normalt 10% av köpeskilling
Löptid normalt 5 år = 60 mån
Restvärde normalt 10%

Vad är en friskola?

En friskola är en skola som har annan ägare än kommunen eller landstinget och bedrivs på privat grund. Ansökan och antagning av elever sker på samma sätt som till exempel en kommunal skola. Friskolan har samma rättigheter och skyldigheter som andra skolor. Det innebär att friskolan följer skollagen, bland annat när det gäller betygssättning.

Friskolan har också samma skyldigheter som en kommunal skola att bedriva undervisning i de så kallade gymnasiegemensamma ämnena som till exempel matematik, engelska och svenska. Ett godkänt slutbetyg från en friskola på gymnasienivå ger behörighet till vidare studier på högskola. Det som utmärker en friskola är att den är speciellt inriktad mot ett visst område. I Lichrons fall så är det kunskap och färdigheter inom området industriteknik och att utbilda elever till att bli tekniker och ingenjörer av olika slag. Genom att välja något av våra program har du många möjligheter till roliga och spännande jobb - i Sverige och världen.

Satsa på en bra utbildning - så satsar vi på dig!