Gmail Schoolsoft

Leasing Kalkylator

kr
kr
mån
%

Kontantinsats normalt 10% av köpeskilling
Löptid normalt 5 år = 60 mån
Restvärde normalt 10%

Validering och certifiering CNC Teknik 2010

Certifikatet eller valideringssystemet kallas för CNC Teknik 2010 och är framtaget med hjälp av ett stort antal industriföretag, Skärteknikcentrum och IF Metall. Det är ett integrerat validerings- och certifieringssystem som består av fyra bärande komponenter, se nedan. Samtliga Lichroncenter är ackrediterade för att utföra certifiering på grön och blå nivå.

Syfte

  • Validera individens yrkeskompetens (det här kan du!).
  • Värdera gentemot fastställda kompetenskrav för certifiering (det här behöver du lära dig!).
  • Skapa personliga utvecklingsplaner.
  • Certifiera för yrkesroller.

De tester som utförs är även ett bra underlag för de företag som vill skräddarsy sin utbildning efter vad personalen kan och vad de inte kan. Det är även allt vanligare att företag i sin kravprofil för blivande medarbetare anger certifiering enligt CNC Teknik 2010 och önskad nivå.

Validering och certifiering

Validering och certifiering består i teoretiska och praktiska prov. Test för grön och blå nivå kan utföras på Lichron eller på företaget. Den svarta nivån erhålls efter godkänd utbildning på Chalmers.

Certifiering på Lichron

Lichron har testledare på samtliga teknikcenter i Gnosjö, Skövde och Trollhättan. Testledaren kan genomföra validering och certifiering på Lichron Teknikcenter eller på det företag där du verkar.

Kontakta respektive testledare för mer information, samtliga testledare har e-postadress enligt formen fornamn.efternamn@lichron.se.

Kontakta våra testledare

Gnosjö
Elvira Zahirovic, tfn 0370-31 01 00

Skövde
Martin Eng, tfn 0500-44 50 87
Ove Lindberg, tfn 0500-44 50 90
Jonas Severin, tfn 0500-44 50 94 

Trollhättan
Linda Ljungstöm, tfn 0520-48 82 57

Visste du att...

Respektive testledare ovan validerar alla elever som läser CNC-teknik på Lichron innan examen. De som klarar valideringen erbjuds även att certifiera sig enligt grön nivå - ett bra kompetensbevis i kombination med dina betyg när du söker jobb.

Vi vill att du skall veta vad du kan och att du skall kunna visa detsamma.