Gmail Schoolsoft

Leasing Kalkylator

kr
kr
mån
%

Kontantinsats normalt 10% av köpeskilling
Löptid normalt 5 år = 60 mån
Restvärde normalt 10%

Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDNAA)

Lichron Teknikgymnasium är en utvald MSDNAA-skola, vilket betyder att du som elev på skolan har möjlighet att, via en webbplats, ladda ned Microsofts programvaror för skolarbete. Du har även tillgång till denna sida efter att du tagit examen från Lichron Teknikgymnasium.

MSDNAA är ett program som Microsoft tagit fram för gymnasieskolor, högskolor och universitet. Det ger lärosäterna möjlighet att använda Microsofts programvaror i undervisningen och skapar även möjlighet för dig som elev att närmare bekanta dig med dessa program. De utvalda skolorna betalar årligen en avgift för denna anslutning och vi på Lichron vill ju gärna att du som elev skall ha tillgång till den nyaste tekniken.