Gmail Schoolsoft

Leasing Kalkylator

kr
kr
mån
%

Kontantinsats normalt 10% av köpeskilling
Löptid normalt 5 år = 60 mån
Restvärde normalt 10%

Teknikcollege

Sedan hösten 2010 är Skaraborg en Teknikcollegeregion. Idag finns det 27 regioner i Sverige, regioner som alla skrivit under på och på olika sätt arbetar för att skola och näringsliv skall säkerställa regionens kvalitativa kompetensförsörjning av tekniker och ingenjörer.

Teknikcollege Skaraborg är ett samarbete mellan regionens kommuner och de teknikföretag som är verksamma i samma område. Teknikcollegecertifierade utbildningar finns idag på gymnasienivå i fyra av dessa kommuner: Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Tibro med TTC är förhoppningsvis snart medlemmar i Teknikcollegefamiljen. Det blir ett välkommet tillskott där regionens Teknikcollegeutbud även utökas till vuxenutbildning.

Det finns en fantastisk kraft i de mötesplatser som Teknikcollege ger i form av rätt förutsättningar för samverkan mellan skola och näringsliv. Elever som har med sig rätt förkunskaper innan de går ut på praktik kan på ett mycket bra sätt ta för sig av arbetsplatsens tekniknivå och även ha energi och kompetens för att tidigt bidra till företagets utveckling. När elever är med och bidrar och ser resultatet av sin egen insats presterar de som bäst. 

Teknikcollege innebär samverkan för att på ort och ställe utveckla tekniskt inriktade utbildningar utifrån tio nationellt fastställda kriterier som skall uppfyllas och kvalitetssäkras. I förgrunden står industrins behov och det är Industrirådet som granskar regionens och utbildningsanordnarnas kvalitet.

Industrirådet

Bakom konceptet står Industrirådets följande medlemmar: Teknikföretagen, IF Metall, Livsmedelsföretagen, Trä- och Möbelföretagen, Industriarbetsgivarna, Innovations- och kemiindustrierna, GS Facket, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Dessa organisationer är de som driver Teknikcollegekonceptet tillsammans med certifierade regioner.