Gmail Schoolsoft

Leasing Kalkylator

kr
kr
mån
%

Kontantinsats normalt 10% av köpeskilling
Löptid normalt 5 år = 60 mån
Restvärde normalt 10%

Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet, UF, är ett utbildningskoncept som ger gymnasieungdomar kunskap om och förståelse för företagandetsoch arbetslivets villkor och betydelse. Lichron Teknikgymnasium arbetar aktivt med detta koncept och erbjuder samtliga gymnasieelever möjligheten att driva ett UF-företag.

Under ett läsår får du som elev prova på att driva ett eget företag tillsammans med dina klasskamrater. Ni arbetar tillsammans fram en egen affärsidé, köper in eller tillverkar egna produkter, marknadsfördessa, deltar på mässor och vid andra säljtillfällen och sköter en löpande bokföring. Vid läsårets slut avvecklas företaget.

Eleverna driver företaget under ordnade former under sin utbildning och det finns ingen risk att ni förlorar era egna pengar, om företaget däremot går bra bestämmer ni i företaget själva vad ni vill göra med vinsten!

SM i företagande

Lyckas ni riktigt bra får ni vara med och tävla i SM i Ung Företagsamhet på Svenska Mässan i Stockholm.