Gmail Schoolsoft

Leasing Kalkylator

kr
kr
mån
%

Kontantinsats normalt 10% av köpeskilling
Löptid normalt 5 år = 60 mån
Restvärde normalt 10%

Teknik är kul!

Välkommen till Lichron Teknikgymnasium

Industritekniska programmet - produkt och maskinteknik

Ett program - två yrkesutgångar
Första året läser eleverna gemensamt alla kurser och de får testa på de olika inriktningarna, Automationsteknik och CNC-teknik. Vi vill att eleverna ska få kännedom om de olika yrkesutgångarna och känna vilket de har intresse för innan de gör sitt val. Val av inriktning görs först i slutet av årskurs ett.

Högskolebehörighet
På Lichron Teknikgymnasium erbjuder vi alla våra elever möjlighet att läsa de kurser som behövs för grundläggande behörighet till högre utbildning.

Studiebesök och praktik
Under utbildningen får eleverna göra flera studiebesök på olika företag då vi tycker att det är viktigt att eleverna får inblick i flera olika verksamheter och får möta många olika yrken. I utbildningen ingår även praktik ute på teknikföretagen i regionen. Dessa veckor är mycket uppskattade och lärorika. Eleverna får prova sina kunskaper, får inblick i yrkeslivet och har möjlighet att knyta viktiga kontakter.

Utbildning som leder till jobb
På Lichron Teknikgymnasium erbjuder vi skolans elever en bra utbildning och en bra start i yrkeslivet. Ungdomar med examen från Lichron är efterfrågade och uppskattade medarbetare på teknikföretagen. Årliga uppföljningar visar att nästan alla tidigare elever idag har jobb eller går högre utbildning.

 

Satsa på en bra utbildning - så satsar vi på dig!

Välkommen!
Jonas Bergström, rektor